”Livet är en tratt genom vilken livets alla oändliga möjligheter reduceras till ett definitivt förflutet.”

Alex Schulman

1