Scrivener

Hitta processen

24 mars 2020 | Skriva | 0 Kommentarer

Första gången jag satte mig ner för att skriva roman tog det stopp. Visst hade jag skrivit andra saker tidigare, men aldrig roman, aldrig så långt.

Nu har jag lärt mig i tre och ett halvt år. Och jag inser att det är processen jag har letat efter. Något att hålla i handen för att ta mig igenom snåren.

Grejen med processen är att varje självhjälpsbok i skrivande erbjuder en. Likaså varje skrivtidning och varje författare. Det är processer som personer har mejslat fram genom årtionden och som har fått skrivandet att lossna för dem.

Jag har provat alla de där processerna som jag har läst om:

Att kasta mig ut på tom sida och hoppas på det bästa. Att bygga gedigna personer på förhand. Att skriva en mening, bygga ut den till två, bygga ut den till en halvsida och till ett helt kapitel. Jag har provat att skriva långsamt. Jag har provat att skriva rasande snabbt.

Alla de där fungerar. Men ingen av dem fungerar helt och hållet för mig. I stället har jag kommit på min egen. Det är också det som är insikten: att alla måste hitta sin egen som matchar den egna personligheten.

Min process

Personligen har jag insett att jag behöver en process som består av fyra delar. Först behöver jag sätta övergripande struktur, sedan konstruera mer i detalj, efter det skriva så det glöder och sist finskriva.

Om man skulle beskriva de där stegen lite närmare, skulle beskrivningen lyda så här:

1. Välj scener

Jag ser till att planera vilka scener jag vill ha med i berättelsen. Sedan beskriver jag kortfattat vad som ska hända i dem. I det här läget räcker det med två meningar om varje scen. Det blir som en kort ingress till varje scen.

2. Beskriv scenerna

Nästa steg är att berätta för mig själv vad scenen behöver rymma. Jag skriver en halvsida där jag ger scenen sina ramar, preciserar det som händer, med vem och hur. Det här är inte berättelsen, utan en text till mig själv som jag kan använda för att i nästa steg faktiskt skriva scenen, som en manual.

3. Flödesskriv

När jag redan vet vad som ska hända i scenen är det lättare att fantisera loss om hur scenen utspelar sig. Jag kastar in personerna i scenen och låter dem interagera med varandra. Jag skriver snabbt utan att tänka, titta tillbaka eller rätta. Målet är att få ner mina idéer så snabbt som möjligt och jag lägger inte så mycket tid på detaljer som miljöbeskrivningar. Jag hoppar över hinder och fortsätter.

4. Gestalta

En flödesskriven scen innehåller ofta det viktigaste, men saknar detaljer och gestaltning. Det fyller jag på i det här steget. Jag läser igenom min egen text och hittar platser där det behöver fyllas ut och levandegöras, men också platser där det kan tajtas till.

Vad min process gör

Så ser min process ut.

Den har fungerat för mig ungefär ett halvår. Om jag försöker förstå vad den gör med mitt skrivande tror jag att den separerar tre tillstånd från varandra: tänka-tänka-på-vad-som-ska-hända-tillståndet, bara-komma-igenom-skiten-tillståndet och göra-skiten-till-något-som-jag-faktiskt-tycker-är-bra-tillståndet.

Det betyder inte att processen fungerar för andra. Vi behöver alla experimentera med vår egen balans mellan fantasi och struktur, snabbhet och noggrannhet.

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *